Sierah

Beknopte biografie van Shaykh Muhammad Baazmoel

Beknopte biografie van Shaykh Muhammad Baazmoel

Naam en geboorte:Hij is de edele Shaykh Muhammad Ibn ‘Umar Ibn Saalim Baazmoel. Zijn koenya is: Aboe Maalik maar wordt ook Aboe Mundhir genoemd (dit zijn namen van zijn zonen). De Shaykh is geboren in Mekka te Saoedi Arabië in het jaar 1382 N.H (1963). Mekkah is ook de stad…

Biografie van Shaykh Saalih Al-Fawzaan

Biografie van Shaykh Saalih Al-Fawzaan

Naam en geboorte:Hij is de edele Shaykh Saalih Ibn Fawzaan Ibn ‘Abdillah Aali Fawzaan van het volk Shamaasiyyah van destam Dawaasir. Hij werd geboren in het jaar 1354 N.H wat in de gregoriaanse kalender overeen komtmet het jaar 1933. Zijn jeugd en educatie:Zijn vader stierf toen hij nog jong was…

Biografie van Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Al-Badr

Biografie van Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Al-Badr

Zijn naam en geboorte: Zijn naam is ‘Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad Al-Badr. Hij is geboren op 22 Dhul-Qi’dah in het jaar 1382NH te Zulfie in de provincie Riyaad in Saudi-Arabië. Hij is de zoon van de muhaddith van Medienah, de grootgeleerde Shaykh ‘Abdul-Muhsin Ibn Hamd Al-‘Abbaad. Zijn studies en huidige…

Grappig verhaal over Shaykh As-Sa’di en een ezel

We zullen een grappig verhaal aanhalen die we reeds hebben vermeld over Al-Imaam Al-‘Aalim Ash-Shaykh ‘Abdur-Rahmaan Ibn Sa’di, moge Allah genadig zijn met hem, toen hij voorbij een man passeerde die een ezel had welke hij sloeg om het te laten lopen. Dus Shaykh ‘Abdur-Rahmaan benaderde de man en zei:…

De metgezel Thaabit Ibn Qays Ibn Shammaas

Voorlezer: “En zij getuigen het paradijs voor degenen wie de Profeet ﷺ het paradijs getuigde, zoals de tien (die het paradijs werd gegarandeerd) en Thaabit Ibn Qays Ibn Shammaas.” Uitleg: Thaabit Ibn Qays Ibn Shammas want hij was de woordvoerder van de Boodschapper ﷺ. Want hij was een welsprekende man.…

Shaykh Fawzaan over Imaam Ahmad Ibn Hanbal

Vraagsteller: Abu Ibrahiem uit Qaasiem zegt: “vertelt u mij alstublieft in dit programma kort over imaam Ahmad Ibn Hanbal.” Antwoord: Imaam Ahmad is een geweldige imam van de imaams van Ahlus-Sunnah. Hij is een grote hadithgeleerde en een grote volger van de vrome voorgangers en een indrukwekkende imaam. Hij was…

‘Umar Ibn Al-Khattab en de hongerige kinderen

Hij (‘Umar) bekommerde zich om de zaken van de inwoners, of ze nu groot of klein waren. Hij ging op een avond naar een gebied, een afgelegen gebied van Medienah, met zijn slaaf Aslam terwijl er een vuur brandde. Dus (‘Umar) zei: “O Aslam ik denk niet dat ze zijn…

De bekering van de metgezel Umaamah Ibn Uthaal

Voorlezer: Van Abi Hurayrah, moge Allah tevreden zijn met hem, wordt overgeleverd dat Thumaamah de islam aannam en de Profeet ﷺ zei: “Ga met hem naar de muur van Bani Fulaan en beveel hem de grote wassing te verrichten.” [Ahmad] Commentaar: Ja, dat is Thumaamah Ibn Uthaal de leider van…