Shaykh Fawzaan over Imaam Ahmad Ibn Hanbal

Vraagsteller:

Abu Ibrahiem uit Qaasiem zegt: “vertelt u mij alstublieft in dit programma kort over imaam Ahmad Ibn Hanbal.”

Antwoord:

Imaam Ahmad is een geweldige imam van de imaams van Ahlus-Sunnah. Hij is een grote hadithgeleerde en een grote volger van de vrome voorgangers en een indrukwekkende imaam. Hij was gekend om onthouding van het wereldse en aanbidding, voor het vasthouden aan de sunnah en geduld in het bestrijden van innovatie.

Hij verdroeg de fitnah van de uitspraak dat de Quran geschapen is en weigerde dit te zeggen en werd daarvoor geslagen, verlaten, opgesloten en desondanks bleef hij geduldig op de juiste ‘aqiedah (geloofsleer) met betrekking tot het Boek van Allah en het goede einde was uiteindelijk voor hem.

Allah vergemakkelijkte mensen voor hem die hem eerden en hem daarbij hielpen.

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: