Mag je bidden in kleding waarop een afbeelding van een levend wezen is afgebeeld?

Vraag:

Is het toegestaan om het gebed te verrichten in kleding waarop een afbeelding van een mens of dieren is afgebeeld? En is het toegestaan om de badkamer te betreden met een kledingstuk waarop de naam van Allah staat geschreven?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om te bidden in kleding waarop levende zielen zoals dat van een mens, vogels en dieren en dergelijke is afgebeeld. En het is voor de moslim ook niet toegestaan om deze buiten het gebed te dragen.

Het gebed van degene die bidt in kleding waarop afbeeldingen (van levende wezens) is afgebeeld is geldig maar hij is zondig als hij het islamitische oordeel hierover kent (en het toch draagt).

En het is niet toegestaan om de naam van Allah op kleding te schrijven. En het is makruh (afgeraden) om de badkamer te betreden, behalve uit noodzaak, met kleding waarop de naam van Allah staat omdat dit een verenedering is voor de naam van Allah.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Tweede vraag van fatwa Nr.5611
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be