In de Naam van Allah. Alle lof behoort toe aan Allah, De Heer der werelden. En mogen de vrede en zegeningen van Allah over onze Profeet Muhammad, zijn familie en zijn metgezellen zijn. En wat volg:

We leven in een tijdperk waarin de sekten, groeperingen, opsplitsingen en dwalingen wijdverspreid zijn en waarin velen verward raken en niet meer weten wat of wie ze zouden moeten volgen.

Daarom hebben we gekozen om dit werkstuk te vertalen zodat men een beeld heeft van wat het Rechte Pad van Allah inhoudt en wat de methodiek is waar iedere moslim naar dient terug te keren indien hij succesvol en gered wil zijn in dit wereldse leven en in het Hiernamaals.

De grootgeleerde Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan legt in dit werkstuk kort en bondig uit wat het rechte Pad is en welke methodiek wij zouden moeten bewandelen. Wij hopen hiermee een beetje duidelijkheid te brengen voor iedere moslim.

We vragen Allah om ons en jullie profijt te schenken middels dit werkstuk en de Shaykh rijkelijk te belonen voor zijn decennialange inspanningen.

DOWNLOAD E-BOEK DOOR TE KLIKKEN OP DE COVER:

Beluister audio hieronder: