Monthly Archives: juni 2024

De tien eerste dagen van Dhul-Hijjah

De tien eerste dagen van Dhul-Hijjah

Vrees Allah en weet dat de tien gezegende dagen naderen, de tien dagen van Dhul Hijjah waarover de Profeet ﷺ zei, zoals overgeleverd in een authentieke overlevering: “Er zijn geen dagen waarin vrome daden beter en geliefder zijn bij Allah dan deze tien dagen.” Ze zeiden: “O Boodschapper van Allah,…