Aboe Dawoed

110 of 14 items

Hadith: verbod op omkoperij

by ikhouvanislam

‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Al-‘Aas zei: “De Profeet ﷺ vervloekte degene die omkoopt en degene die zich laat omkopen.” Aboe Dawoed 3580

Hadith: gaan zitten of liggen bij woede

by ikhouvanislam

De Profeet ﷺ zei: “Als iemand van jullie boos wordt terwijl hij staat, laat hem dan gaan zitten zodat zijn woede weg zal gaan. Als het niet weggaat, laat hem dan gaan liggen.” Aboe Dawoed 4782

Hadith: de adhaan nazeggen

by ikhouvanislam

Een man zei tegen de Profeet ﷺ: “O Boodschapper van Allah, degenen die de adhaan verrichten overtreffen ons (in beloning).” De Profeet ﷺ zei: “Zeg wat zij zeggen. En wanneer je klaar bent, vraag (Allah) en je zal het krijgen.” Aboe Dawoed 524

Hadith: overgeven tijdens het vasten

by ikhouvanislam

De Profeet ﷺ zei: “Wie overwonnen wordt door het overgeven terwijl hij aan het vasten is dient het niet in te halen. Maar als hij opzettelijk overgeeft dien hij het in te halen.” Aboe Dawoed 2380

Hadith: gedenk Allah als je ligt

by ikhouvanislam

De Profeet ﷺ zei: “Wanneer iemand gaat liggen en hij in deze ligging Allah niet gedenkt, zal deze een bron van spijt voor hem zijn op Al-Qiyamah.” Aboe Dawoed 5059