Hadith: Niets vult de mond van adam behalve het graf

De Profeet ﷺ zei:

“Als de zoon van Adam een vallei aan goud zou bezitten, dan zou hij wensen dat hij er twee zou hebben gehad. Niets zal zijn mond vullen behalve het zand (graf). Maar Allah aanvaardt het berouw van degene die berouw toont.”

Sahieh Al-Bukhaari 6439