Hadith: Amien zeggen met de imaam in het gebed

De Profeet ﷺ zei:

“Als de imam “Amien” zegt, dan moeten jullie allemaal “Amien” zeggen want de engelen zeggen “Amien” op dat moment en wie zijn “Amien” samenvalt met de “Amien van de engelen, al zijn voorgaande zonden worden vergeven.”

Sahieh Al-Bukhaari 6402