Wie zijn de geleerden? De geleerden zijn degenen die oproepen naar Tawhied. Zij verduidelijken dit aan de mensen, en verspreiden dit onder hen.

De geleerden zijn degenen die waarschuwen tegen Shirk, dwalingen en afwijkingen in ‘Aqiedah (geloofsleer).

De geleerden zijn degenen die oproepen naar de Sunnah, zij onderwijzen dit aan de mensen, zij zijn hier standvastig op, zij handelen hier naar en zij verspreiden het.

De geleerden zijn degenen die waarschuwen voor Bid’ah (innovatie in de religie) en afwijkingen en ze waarschuwen tegen begeerten en waarschuwen tegen eenieder die dit probeert te verspreiden onder de mensen.

De geleerden zijn degenen die de mensen de religie van Allah onderwijzen, met authentieke aanbiddingen en zij leiden de mensen om standvastig te zijn op de religie. Zij onderwijzen hen om aan de huizen van Allah vast te houden en goede daden. En zij onderwijzen hen de islamitische voorschriften; van de reiniging, het gebed en verschillende aanbiddingen.

De geleerden zijn degenen die waarschuwen tegen zonden en verwerpelijkheden en waarschuwen tegen afwijkingen en datgene waar de mensen in vervallen.

De geleerden zijn degenen die die rechtschapenheid verspreiden en de mensen goede manieren en omgangsvormen onderwijzen.

De geleerden zijn degenen die waarschuwen tegen verdorvenheid, onheil, zedenloosheid en valsheid.

De geleerden zijn degenen die zich in spannen in datgene wat de moslimgemeenschap verenigd, de rangen verenigd en de mensen samenbrengt rond hun leider.

De geleerden zijn degenen die waarschuwen tegen opsplitsing, geschillen, verdeeldheid en sektarisme en deze afwijkingen. De geleerden zijn degenen die waarschuwen tegen begeerten en twijfels.

Als jullie dus iemand aantreffen die in tegenstrijd is met deze eigenschappen, zelfs als hij zich als geleerde voordoet, behoort niet tot de geleerden.  

Zelfs als hij onder de geleerden heeft gestudeerd, de khawaarij zijn tegen de metgezellen in gegaan terwijl zij onder de metgezellen hebben gestudeerd!

Shaykh Muhammad Ramzaan Al-Haajirie حفظه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: