Sujoed Ash-Shukr: de prosternatie van dankbaarheid

Sajdatu Ash-Shukr is één prosternatie en geen enkele van de voorwaarden van het gebed is een voorwaarde hiervoor (Sujoed Ash-Shukr). Het is zoals Sujud At-Tilawah, ze hebben beiden dezelfde regelgeving. Voor geen van beiden is de reiniging, het richten naar de Qiblah, het verrichten van de Takbier, de tasliem en dergelijke een voorwaarde.

Echter, als men verrast wordt door een zegening, prosterneert hij meteen hoe hij is en prijst hij Allah met al datgene wat hij kan voor de zegening dat Hij hem gaf, uit dankbaarheid voor Hem.

Ook als hij een vers van prosternatie leest uit het Boek van Allah prosterneert hij meteen of hij nu wudu heeft of niet, of hij gericht is naar de Qiblah of niet, zonder het verrichten van Takbier Al-Ihraam (openingstakbier) en zonder de Tashahhud en Salaam.

Shaykh Muhammad Naasirud-Dien Al-Albaani رحمه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: