Wat moet je doen als je je pas na het gebed herinnert dat je geen wudu hebt?

Vraag:

Ik heb met de gemeenschap gebeden en na het gebed herinnerde ik mij dat ik geen wudu had. Dus moet ik wudu verrichten en het gebed opnieuw bidden ondanks ik het al heb gebeden of niet?

Antwoord:

Wudu is één van de voorwaarden voor de geldigheid van het gebed vanwege het bevel van Allah om wudu te verrichten voor het gebed. Allah zei:

“O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en (was) jullie voeten tot aan de enkels.” [Soerah Al-Maaidah 5:6]

En vanwege wat authentiek is bevestigd dat de Profeet ﷺ zei:

“Allah aanvaardt het gebed van één van jullie niet als zijn wudu verbroken is totdat hij wudu verricht.” [Overgeleverd door Ahmas, Sahieh Al-Bukhaari, Sahieh Muslim, Aboe Dawoed en At-Tirmidhie]

Daarom is jouw gebed die je uit vergeetachtigheid zonder reiniging hebt verricht ongeldig omdat één van de voorwaarden ontbreekt. Dus het is verplicht dat je het goedmaakt nadat je de wudu hebt verricht.

En er rust geen zonde op jou voor het gebed dat je zonder reiniging hebt verrichten omdat je verontschuldigd bent vanwege vergeetachtigheid.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr.20243
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be