Profijten

110 of 28 items

Wat is een plaag? Bestraffing of barmhartigheid?

by ikhouvanislam

De plaag is een rijs of met andere woorden: een bestraffing dat allah heeft neergezonden op wie hij wilt van zijn dienaren. Er werd gezegd dat de plaag een specifieke wijdverspreide ziekte is. En er werd gezegd dat het elke algemene ziekte is dat wijdverspreid geraakt, een ziekte die neerdaalt op een land welke zijn […]

Het beantwoorden van de salaam tijdens dhikr

by ikhouvanislam

Vraag: Mijn grootmoeder zit ook op haar stoel en ze spreekt de Tasbieh (Subhanallah) en Tahliel (Laa illaha illa Allah) uit en als wij haar de salaam geven of als we bij haar binnen komen zegt zij: “Jullie hebben mij verbroken van mijn dhikr.” Antwoord: Ze moet de salaam beantwoorden. Breng haar op de hoogte […]

Hoe toon ik berouw?

by ikhouvanislam

Vraag: Iemand keerde (berouwvol) terug naar Allah maar hij weet niet hoe hij berouw moet tonen aan Allah. Ik zou hier graag een verduidelijking over willen, o nobele shaykh. Antwoord: Het (berouwvol) terugkeren naar Allah is door spijt te hebben van wat men heeft gedaan en te wensen dat men dit niet had gedaan en […]

Is ruqya via de televisie correct?

by ikhouvanislam

Vraag: Ik zie op sommige kanalen mensen die anderen of de kijkers met ruqyah behandelen. Wat is uw kijk op deze daad? Antwoord: Dit is een verkeerde handeling. De ruqyah moet rechtstreeks op de zieke plaatsvinden, door de Quran en de wetgevende smeekbeden over hem te lezen, rechtstreeks.  Of men leest op water die hij […]

Wat is Al-A’raaf en wie zijn de mensen van Al-A’raaf?

by ikhouvanislam

Vraag: Ik heb iemand horen zeggen dat Al-A’raaf een barrière is tussen het Hellevuur en de Paradijs waar mensen enkele jaren zullen verblijven? Antwoord: De mensen zullen op de dag des Oordeels in drie groepen worden onderverdeeld: Een groep waarvan hun goede daden zwaarder wegen dan hun slechte daden. Zij zullen niet bestraft worden en […]

Wanneer zegt men de dua voor het reizen op?

by ikhouvanislam

Vraag: Wanneer is het voorgeschreven om de smeekbede voor het reizen op te zeggen? Is het wanneer hij zijn huis verlaat en instapt in zijn auto of wanneer hij zijn stad verlaat? Antwoord: Nee, de smeekbede voor het reizen is voorgeschreven wanneer hij zijn vervoersmiddel bestijgt. Dus als iemand zijn vervoersmiddel bestijgt, dan zegt hij […]

Sujoed Ash-Shukr: de prosternatie van dankbaarheid

by ikhouvanislam

Sajdatu Ash-Shukr is één prosternatie en geen enkele van de voorwaarden van het gebed is een voorwaarde hiervoor (Sujoed Ash-Shukr). Het is zoals Sujud At-Tilawah, ze hebben beiden dezelfde regelgeving. Voor geen van beiden is de reiniging, het richten naar de Qiblah, het verrichten van de Takbier, de tasliem en dergelijke een voorwaarde. Echter, als men […]

De etiquette van het knuffelen

by ikhouvanislam

Vraag: Wanneer moet het knuffelen worden uitgevoerd en wat is zijn beschrijving? Word dit verricht bij het afscheid nemen van de reiziger en is dit voorgeschreven? Antwoord: De betekenis van المعانقة (knuffelen) in zijn fundament is: de ontmoeting van de nekken.  Het is afgeleid van het woord nek. Het is dat iemands nek de nek […]

Wat zijn de zaken die het hart verzachten?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat zijn de zaken die het hart verzachten als iemand hardheid heeft in zijn hart? Antwoord: Er is niets beter of meer nodig (voor het verzachten van het hart) dan de Nobele Quraan. Dat is wat de harten verzacht. Allah zegt: “Degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah […]