Is Allah overal?

Dit is vertoonde afdwaling! In tegenspraak met de teksten in de Quraan:

Dat Allah verheven is boven Zijn Troon (in 7 verschillende verzen).

En Zijn Uitspraak:

“Prijs de Naam van jouw Heer, de Allerhoogste.” [Soerah Al-A’laa 87:1]

En Hij beschreef Zijn gelovige dienaren met:

“Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij beveelt.” [Soerah An-Nahm 16:50]

“De Engelen en de Roeh (Jibriel) stijgen tot Hem op..” [Soerah Al-Ma’aarij 70:4]

“Naar Hem stijgen de goede woorden op, en de vrome daden verheft Hij.” [Soerah Faatir 35:10]

Vele verzen en ahadieth verduidelijken dat Allah geen van de werelden nodig heeft, dat Hij boven Zijn gehele schepping is. En dat Hij niet in Zijn schepping is zoals deze mensen zeggen dat Allah overal is, Verheven is Hij boven datgene wat deze mensen over Hem zeggen. In een authentieke hadieth staat er:

“Allah was en niets was met Hem.”

Waar is dan de plaats waar Hij zou zijn als deze mensen beweren dat Allah overal is? Vooral als er onder deze plekken schone en vuile plekken zijn zoals toiletten, cafés, pubs, bordelen, etc. Hoe kunnen ze Allah niet zuiveren van de leugen die zegt dat Allah overal is, terwijl Hij in verschillende verzen zegt dat Hij verheven is boven Zijn Troon?

En in een authentieke hadith staat er dat de Profeet ﷺ aan een slavin, waarvan haar bezitter haar wou vrijlaten, vroeg: “Waar is Allah?” Zij antwoordde: ‘Boven de hemelen.” Hij vroeg haar: “Wie ben ik?” Zij antwordde: “U bent de Boodschapper van Allah.” En zo keerde hij zich tot haar meester en zei: “Bevrijd haar want voorwaar, zij is een gelovige.”

De slavin uit de tijd van de Profeet ﷺ heeft meer begrip dan de fuqaha (wetsgeleerden) van vandaag. Want als je velen van hen vraagt waar Allah is zullen ze zeggen dat Hij overal is. Een buur van mij zegt dat Allah zich in alle zaken bevindt, deze mensen zijn kleinzieligen. Datgene wat zichtbaar is, is geschapen. Allah was en er was niets geschapen. Nadat onze Heer de schepping schiep werd Hij dan een deel van deze schepping? Met alle vuiligheden die het bevat? Verheven is Allah boven datgene wat deze misdadigers zeggen!

Shaykh Muhammad Naasirud-Dien Al-Albaani رحمه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Bekijk video: