Gebed

110 of 55 items

Naar waar dien je te kijken tijdens het gebed?

by ikhouvanislam

Vraag: Tijdens het staan kijkt de biddende persoon naar de plek van de sujoed, naar waar dient hij te kijken tijdens de rukoe’, Sujoed en Tashahhud? Antwoord: Tijdens de Rukoe’ dient de biddende persoon ook te kijken naar de plek van de Sujoed. Maar tijdens de Tashahhud kijkt hij naar zijn uitgestrekte (wijs)vinger. Tijdens de […]

Mag je bidden als je de behoefte voelt om naar het toilet te gaan?

by ikhouvanislam

Vraag: Soms voel ik voor het gebed de behoefte om te ontlasten en bid ik maar voel ik tijdens het gebed die behoefte niet meer, word mijn gebed aanvaardt? En soms gebeurt het tegenovergestelde (dat hij tijdens het gebed de behoefte om te ontlasten begint te voelen), word mijn gebed dan aanvaardt? Antwoord: Het is […]

Moet je de intentie voor het gebed in het Arabisch maken?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het toegestaan om de intentie voor het gebed te maken in een andere taal dan het Arabisch? Antwoord: De plek van de intentie is het hart en het is niet nodig om deze in het Arabisch uit te spreken noch in een andere taal, in feite is het uitspreken van de intentie zelfs […]

Mag je de intentie maken om twee vrijwillige gebeden te combineren?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het toegestaan om twee intenties te combineren bij de vrijwillige gebeden? Dat ik bijvoorbeeld naar de moskee ga en twee gebedseenheden bid voor Tahiyyatu Al-Masjid (begroeting van de moskee) én een van de sunnah gebeden van een gebed? Moge Allah jullie belonen met het goede! Antwoord: Het is toegestaan dat een moslim de […]

Verbreekt het lachen het gebed?

by ikhouvanislam

Vraag: Op een jumu’ah moest ik tijdens dat ik in het gebed was lachen om iets wat een van de biddenden deed, verbreekt dit mijn gebed? En als dat het geval is, moet ik dan Dhuhr, vier gebedseenheden, bidden? Antwoord: Als het lachen het niveau van giechelen bereikt verbreekt dat het gebed. Maar als het […]

Mag je de adhaan verrichten zonder wudu?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het voor de muadhin toegestaan om de adhaan te verrichten voordat hij wudu heeft verricht? Antwoord: Ja, dat is geen probleem. De wudu is aanbevolen voor de adhaan. Het is aanbevolen dat de muadhin de adhaan verricht terwijl hij in een staat van reinheid is. En als hij dat verricht zonder in een […]