Gebed

110 of 36 items

Wat is het aantal Sunnah gebedseenheden na jumu’ah?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het toegestaan om meteen na Jumu’ah (het vrijdaggebed) vrijwillige gebeden te verrichten? Antwoord: De Sunnah na jumu’ah is dat hij vier gebedseenheden (rak’aat) bidt. De Profeet ﷺ zei: “Wie na jumu’ah bidt, laat hem dan vier (gebedseenheden) bidden.” [Sahieh Muslim 881] Als jullie na jumu’ah bidden, bid dan vier gebedseenheden. En de Sunnah […]

Is de ghusl voor jumu’ah zowel voor mannen als vrouwen?

by ikhouvanislam

Vraag: Is de ghusl voor jumu’ah algemeen voor mannen en vrouwen of is het specifiek voor de mannen? Antwoord: (Het is) voor degenen die naar het vrijdaggebed gaan, degenen die de gemeenschap gaan bijwonen, om geuren te verwijderen en (om zichzelf) te reinigen. Degenen die naar het vrijdaggebed gaan moeten ghusl verrichten om zichzelf te […]

Mag men de salaam geven/beantwoorden tijdens de khutbah?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is het oordeel over iemand die op vrijdag de salaam geeft terwijl dat de imaam aan het preken is? En is het toegestaan om in deze situatie de salaam te beantwoorden met de hand (gebaar)? Antwoord: Nee, dit is allemaal niet toegestaan. Niet het geven van de salaam noch het beantwoorden ervan, niet […]

Mag men iemand wakker maken als hij in slaap valt tijdens de vrijdagspreek?

by ikhouvanislam

Vraag: Sommige mensen slapen tijdens de vrijdagspreek. Als wij hen wakker maken vallen wij dan onder degenen die zich schuldig maken aan ijdel gepraat (tijdens de preek) en dus geen (beloning voor) jumu’ah hebben? Antwoord: Het is aanbevolen om hen wakker te maken met een handeling en niet met woorden omdat het spreken tijdens de […]

Mag men de handen opheffen bij dua al-istikhaarah?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het voorgeschreven om de handen op te heffen tijdens de smeekbede van Istikhaarah? Antwoord: Ja, als men twee gebedseenheden heeft gebeden heft men zijn handen op en verricht men dua. Dat is het beste want het opheffen van de handen behoort tot de hulpmiddelen van het verhoord worden van de smeekbede. Shaykh ‘Abdul-‘Aziez […]

Regelgeving over het gebed en de wudu met nagellak

by ikhouvanislam

Het aanbrengen van nagellak kan verricht worden door een vrouw die vanwege haar periode niet bidt en daarin bevindt zich geen probleem. En ook kan de vrouw die de rituele wassing al verricht heeft nagellak aanbrengen en daarmee bidden en daarin bevindt zich ook geen probleem. En een vrouw kan het aanbrengen en wanneer vervolgens […]

Moet men luidop reciteren als men het gebed inhaalt na het gezamenlijk gebed?

by ikhouvanislam

Vraag: Degene die een gebedseenheid van het Fajr gebed of drie gebedseenheden van Maghrib of ‘Ishaa mist, moet hij luidop reciteren bij het inhalen van deze gebedseenheden? Antwoord: Het gedeelte van het gebed dat de laatkomer haalt wordt beschouwd als het eerste gedeelte van zijn gebed. En datgene wat hij inhaalt of voltooid nadat de […]