Vraag:

Is het in het gebed verplicht om tijdens de recitatie in de eerste gebedseenheden de volgorde van de Quraan te volgen of niet? Voorbeeld: in de eerste gebedseenheid heb ik Soerah Al-Faatihah en Soerah At-Takaathur gereciteerd, moet ik dan in de tweede gebedseenheid Soerah Al-Faatihah en daarna datgene wat na Soerah At-Takhaathur komt of datgene wat er voor komt?

Antwoord:

Het allerbeste is dat je de hoofdstukken die je na Al-Faatihah reciteert in de eerste en tweede gebedseenheid op volgorde van de Quraan reciteert.

Dus als jij in de eerste gebedseenheid Soerah At-Takaathur hebt gereciteerd, reciteer dan datgene wat daarna komt zoals Soerah Al-‘Asr of Al-Humazah.

En als je datgene wat ervoor komt reciteert, zoals Soerah At-Tien en dergelijke, dan is dat geen probleem. Maar het allerbeste is om, in het gebed en buiten het gebed, de volgorde van de Suwar te volgen die in de Mushaf staan naar het voorbeeld van de metgezellen van de Profeet ﷺ.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De vierde vraag van Fatwa Nr.8541

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be