Hadith: Toon berouw aan Allah

De Profeet ﷺ zei:

“O mensen, toon berouw aan Allah want ik toon Hem wel honderd keer per dag berouw.”

Sahieh Muslim 2702