Jihaad

1 Item

Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen tijdens jihaad

by ikhouvanislam

Voorlezer: Ibn ‘Umar zei: “Gedurende een van de veldslagen van de Profeet ﷺ zag hij een gedode vrouw, zo verbood de Boodschapper van Allah het doden van vrouwen en kinderen.” [Sahieh Al-Bukhaarie en Sahieh Muslim] Uitleg: Wij hebben reeds vermeld dat van de ongelovigen tijdens de jihaad enkel degenen gedood worden die vechten en die […]