Moet je toevlucht zoeken bij Allah en de basmallah zeggen voor de adhaan?

Vraag:

Wat is het oordeel over het toevlucht zoeken (bij Allah tegen de shaytaan) en het uitspreken van de basmallah (Bismillahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem) voor de adhaan?

Antwoord:

We kennen geen basis dat aantoont dat het voorgeschreven is om toevlucht te zoeken (bij Allah tegen de shaytaan) en het zeggen van de Basmallah voor de adhaan, niet voor de muadhin (degene die de adhaan verricht) noch voor degene die het hoort. En het is authentiek bevestigd dat de Profeet ﷺ zei:

“Wie een handeling verricht waar ons bevel niet op is, het zal verworpen worden.” [Sahieh Muslim 1718]

En in een andere overlevering:

“Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons (de islam) wat er niet toe behoort, het zal verworpen worden.” [Sahieh Al-Bukhaari 2697 & Sahieh Muslim 1718]

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De vierde vraag van Fatwa Nr.6321
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be