Oordeel over het scheren van de baard

Vraag:

Wat is het oordeel over het scheren of het inkorten van de baard?

Antwoord:

Het scheren van de baard is Haram (verboden) op basis van authentieke overleveringen die het verduidelijken en op basis van de algemene toepassing van (de religieuze) teksten die het verbieden om de ongelovigen te imiteren. Een van deze overleveringen is de Hadith van Ibn ‘Umar, die zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei:

“Onderscheid jullie van de Mushrikun (afgodendienaren): Laat jullie baarden groeien en knip jullie snorren bij.” [Muslim Nr.602]

Volgens een andere overlevering:

“Knip jullie snorren bij en laat jullie baarden groeien.” [Al-Bukhaari Nr. 5443; Muslim Nr.600]

Er zijn andere overleveringen die dezelfde betekenis hebben. De baard laten staan betekent dat men de baard laat zoals het is en het lang laat groeien, het behouden zonder enige deel daarvan te scheren, te plukken of het in te korten. Ibn Hazm zei dat de geleerden het eens waren dat het fard (verplicht) is om de snor af te korten en de baard te laten groeien. Hij haalde enkele overleveringen aan als bewijs; de overlevering van Ibn ‘Umar رضي الله عنه die daarboven werd aangehaald inbegrepen. En de overlevering van Zayd Ibn Arqam waarin de Profeet ﷺ zei:

“Wie niets van zijn snor afkort behoort niet tot ons.” [At-Tirmidhie]

De hadieth werd als authentiek bestempeld door At-Tirmidhie. De schrijver van Al-Furoe” zei:

“De inhoud van deze hadieth, volgens onze wetschool (Hanbali), toont aan dat het haram is.”

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah zei:

“De Quraan, de Sunnah en de ijmaa’ (consensus) van de geleerden tonen allemaal aan dat we ons in alle aspecten moeten onderscheiden van de ongelovigen en hen niet imiteren. Omdat hen imiteren in het uiterlijke ons hen zal laten imiteren in hun slechte daden en gewoonten of zelfs in overtuigingen. Het leidt naar innerlijke liefde en innerlijke liefde leidt naar uiterlijke imitatie.”

Het is ook door At-Tirmidhie overgeleverd dat de boodschapper van Allah ﷺ zei:

“Iedereen die iemand anders dan ons nadoet behoort niet tot ons. Imiteer de joden en christenen niet.”

Volgens een andere versie:

“Wie een volk imiteert behoort tot hen.” [Ahmad]

‘Umar Ibn Al-Khattab verwierp de getuigenis van iemand die zijn baard plukte. Imaam Ibn ‘Abdil-Barr zei in At-Tamhied:

“Het is verboden om de baard te scheren en niemand doet dit behalve verwijfde mannen, m.a.w. zij die hun immiteren.”

De Profeet ﷺ had een volle baard, overgeleverd door Muslim op gezag van Jaabir. Een andere overlevering beschrijft het als het hebben van een bosrijke baard. De betekenis van alle overlevering is hetzelfde en het is niet toegestaan om iets van de baard weg te halen wegens de algemene teksten die het verbieden.

Het permanente comité voor islamitische onderzoek en fatawa
Vierde vraag van Fatwa Nr.667
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be