Wat is het aantal Sunnah gebedseenheden na jumu’ah?

Vraag:

Is het toegestaan om meteen na Jumu’ah (het vrijdaggebed) vrijwillige gebeden te verrichten?

Antwoord:

De Sunnah na jumu’ah is dat hij vier gebedseenheden (rak’aat) bidt. De Profeet ﷺ zei:

“Wie na jumu’ah bidt, laat hem dan vier (gebedseenheden) bidden.” [Sahieh Muslim 881]

Als jullie na jumu’ah bidden, bid dan vier gebedseenheden. En de Sunnah is dat hij (deze vier) bidt met twee tasliems* (per twee gebedseengheden), dat is beter. En als hij slechts met één tasliem bidt, dan is dat voldoende.

En dus zijn vier (gebedseenheden) het beste. En het werd van de Profeet ﷺ bevestigd dat hij na jumu’ah thuis twee gebedseenheden zou bidden maar wat hij voorschreef weegt zwaarder, en hij beval om vier gebedseenheden (te bidden) en zijn bevel is nadrukkelijker.

Dus de Sunnah en het beste is om na jumu’ah vier gebedseenheden met twee tasliems te bidden of het nu in de moskee of thuis is.
__________

*Tasliem: Het afsluitend gedeelte van het gebed waarbij men zegt: “As-Salaamu ‘Alaykum Wa Rahmatullah(i wa barakaatuh),” één keer naar rechts en één keer naar links.
__________

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baaz رحمه الله
Majmu’ Fataawa van Shaykh Ibn Baaz 30/269
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be