Zal er nog een Profeet zijn of een religie komen na de islam?

Vraag:

Zei de Profeet ﷺ dat er na hem buiten de islam andere religies zullen zijn?

Antwoord:

Nee, maar hij ﷺ zei echter:

“Er is geen profeet na mij.” [Sahieh Al-Bukhaari 3455 en anderen]

En Allah zei:

“Muhammad is geen vader van één van jullie mannen, maar (hij is) de Boodschapper van Allah en de zegel (laatste) der Profeten. En Allah is op de hoogt van alles.” [Soerah Al-Ahzaab 33:40]

De Profeet ﷺ waarschuwde zijn gemeenschap echter voor alles wat de mensen toevoegen (aan de religie en) wat in tegenstrijd is met de religie. Zoals de Profeet ﷺ zei:

“Wie iets toevoegt aan onze zaak (de islam) wat er niet toe behoort, het zal verworpen worden.” [Sahieh Al-Bukhaari 2697 en anderen]

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr.5828
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be