Hadith: beloning voor het verbergen van de fouten van anderen

De Profeet ﷺ zei:

“Er is geen dienaar die de fouten van een (andere) dienaar verbergt in deze wereld zonder dat Allah zijn fouten bedekt op de dag des Oordeels.”

Sahieh Muslim 2590