Vraag:

Ik verrichte de wudu en ik herinnerde me enkel pas na het wassen van mijn handen dat ik de Tasmiyyah niet had uitgesproken. En elke keer dat ik het me herinnerde (dat ik de Tasmiyyah niet heb uitgesproken) verrichte ik de wudu opnieuw, wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

De meerderheid van de geleerden is van mening dat de wudu zonder de Tasmiyyah correct is. Maar sommige geleerden zijn van mening dat het uitspreken van de Tasmiyyah, met de kennis van de regelgeving en als men het zich herinnert, verplicht is vanwege dat er overgeleverd is dat de Profeet ﷺ zei:

“Er is geen wudu voor degene die de naam van Allah hierover niet gedenkt.”

Maar de wudu van degene die dit uit vergeetachtigheid of onwetendheid nalaat is correct en hij dient de wudu niet opnieuw te verrichten, zelfs als men van mening is dat de Tasmiyyah verplicht is. Omdat hij verontschuldigd is door vergeetachtigheid en onwetendheid. En het bewijs hiervoor is de Uitspraak van Allah:

“Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of fouten maken.” [Soerah Al-Baqarah 2:286]

En het is authentiek overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei:

“Allah heeft deze smeekbede verhoord.”

Dus, weet dat als jij de Tasmiyyah bent vergeten bij het begin van de wudu en het je vervolgens herinnert tijdens de wudu, dat je de Tasmiyyah bent nagekomen. En je dient de wudu niet opnieuw te verrichten omdat je verontschuldigd bent door vergeetachtigheid.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله
Gepubliceerd door:
www.ikhouvanislam.be
Majmoe’ Fataawaa Ibn Baz 10/100