De toegestane redenen om het vasten te verbreken

Vraag:

Wat zijn de toegestane redenen om het vasten te verbreken?

Antwoord:

De toegestane redenen om het vasten te verbreken zijn: ziekte en reizen, zoals is vermeld in de Quraan. Vanonder de andere redenen is dat een vrouw zwanger is en ze vreest (dat er overlast ontstaat door het vasten) voor zichzelf of haar kind. Een ander excuus is dat de vrouw borstvoeding geeft en ze vreest (dat er overlast ontstaat) voor zichzelf en haar kind indien ze vast.

Een andere reden is dat iemand zijn vasten dient te verbreken om het leven van iemand anders te redden. Bijvoorbeeld: hij vindt een persoon die aan het verdrinken is in de zee, of iemand dat omsingeld is door vuur, en hij moet zijn vasten verbreken om hem te kunnen redden; in dit geval mag hij zijn vasten verbreken en hem redden.

Een andere reden is dat een persoon zijn vasten moest verbreken om zichzelf te versterken voor jihaad omwille van Allah, dat zou ook een toegestane reden zijn voor hem om zijn vasten te verbreken omdat de Profeet ﷺ tegen zijn metgezellen zei:

“Jullie zullen morgenvroeg de vijand ontmoeten dus het verbreken van het vasten zal een versterking zijn voor jullie dus verbreek jullie vasten.” [Muslim]

Dus als er een toegestane reden is om het vasten te verbreken en een persoon hierdoor zijn vasten verbreekt is het niet nodig dat hij de rest van de dag vast. Als het is gebleken dat iemand zijn vasten heeft verbroken om iemand zijn leven te redden, zou hij verder moeten gaan met het eten en drinken zelfs nadat hij hem heeft gered. Dit omdat hij zijn vasten verbrak omwille van een reden dat het toestaat om het vasten te verbreken, dus is het niet noodzakelijk voor hem om te vasten in dat geval omdat het verbod op het verbreken van het vasten op die dag is opgeheven vanwege de toegestane reden voor het verbreken van het vasten.

Daarom ondersteunen wij de meest authentieke mening betreffende deze zaak, welke is dat als een zieke persoon gezond wordt gedurende de dag en hij niet vastende was het niet noodzakelijk voor hem is om te vasten. En als de reiziger aankomt bij zijn woonplaats gedurende de dag en hij niet vastende was het niet noodzakelijk voor hem is om te vasten. En als een menstruerende vrouw rein wordt gedurende de dag, is het niet noodzakelijk dat zij vast.

Dit omdat al deze mensen hun vasten hebben verbroken door toegestane redenen. Op die dag ruste er dus geen verplichting op hen om te vasten omwille van de toegestane wettelijke reden voor het verbreken van het vasten. Daarom is het dus niet noodzakelijk voor hen om (de rest van de dag) te vasten.

Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-‘Uthaymien رحمه الله
Uitleg van de pilaren van de Islam deel.2 pg.632
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be