Welke taal spreken de Jinn? Wat is hun afkomst?

Vraag:

Wat is de taal van de Jinn?

Antwoord:

Datgene wat duidelijk is, is dat zij zoals de mensen zijn en verschillende talen hebben. Onder hen is er de Engelse, Franse, Amerikaanse, de niet Arabier en de Arabier, ze hebben verschillende afkomsten. Want Allah zei over hen:

“En dat er onder ons waarlijk rechtschapenen zijn en (anderen) onder ons die dat niet zijn. Wij waren groepen die verdeeld waren.” [Soerah Al-Jinn 72:11]

Ze zijn in verschillende wegen. Hij (Allah) zei:

“En dat er waarlijk onder ons moslims zijn en (dat anderen) onder ons onrechtplegers zijn.” [Soerah Al-Jinn 72:14]

Dus bestaan zij uit verschillende groeperingen en sekten. Onder hen bevinden zich de goede en de slechte. Onder hen bevinden er zich van de Jahmi (aanhangers van de leer van Jahmi), de sunni ,de Rafidi (van de extremistische shi’ieten), de christenen, de joden en anderen. Zij bestaan uit verschillende groepen en sekten:

“En dat er onder ons waarlijk rechtschapenen zijn en (anderen) onder ons die dat niet zijn.” [Soerah Al-Jinn 72:11]

Zijn uitspraak: ”en (anderen) onder ons die dat niet zijn” doelt op de andere groepen.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله.
www.binbaz.org.sa/mat/10420
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be