Vraag:

Hoeveel Profeten en Boodschappers waren er (in totaal)?

Antwoord:

Niemand, behalve Allah, kent hun aantal want Allah zei:

“En voorzeker, Wij hebben voor jou Boodschappers gezonden. Over sommigen van hen hebben Wij jou verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld.” [Soerah Ghaafir 40:78]

Degenen onder hen die bekend zijn, zijn degenen die vermeld zijn in de Quraan of authentiek zijn overgeleverd in de Sunnah.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De tiende vraag van Fatwa Nr.5611
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be