Hadith: Liefde voor de Ansar is een teken van geloof

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“Het teken van geloof is liefde voor de Ansaar en het teken van hypocrisie is haat voor de Ansaar.”

Sahieh Al-Bukhaarie 17