Hadith: een gelovige is niet iemand ie…

De Profeet ﷺ zei:

“Een gelovige is niet iemand die anderen beledigt, vervloekt en is niet onzedelijk en schaamteloos.”

At-Tirmidhie 1977