De Sunnah betreffende de lengte van de vrijdagpreek en het gebed

Vraag:

Wat is de mening van Shaykh Saalih over het verlengen van de vrijdagpreek? En wat is de Sunnah betreffende de preek en het gebed?

Antwoord:

Het lang maken van de vrijdagpreek is in tegenstrijd met de Sunnah. De Profeet ﷺ spoorde aan om de preek kort te houden en het gebed lang te maken. Hij ﷺ zei:

“Maak het gebed lang en maak de preek kort.”

Dit is de profetische leiding en dit is de Sunnah. Hij ﷺ zei:

“De verlenging van het gebed van een man en het verkorten van zijn preek is het teken van zijn begrip. Dus verleng het gebed en verkort de preek.”

En sommige mensen verrichten het tegenovergestelde, vooral sommige jongeren moge Allah hen leiden. Hij verlengt de preek en gaat van rechts naar links en haalt toestanden van landen en volken aan, hij wilt heel de wereld veranderen in zijn preek. En dit is in tegenstrijd met de Sunnah. In de preek worden de toestanden van degenen die aanwezig zijn opgemerkt. Dus zij worden geadviseerd over de fouten waarin zij zijn vervallen. En de regels van hun religie worden hun in het kort onderwezen zonder het te verlengen.

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: