Moet men wudu verrichten bij twijfel van onreinheid?

Vraag:

Wat is het oordeel over een persoon die twijfelt over of zijn wudu verbroken is of niet?

Antwoord:

Als iemand twijfels heeft over het feit of zijn wudu’ verbroken is of niet, dan geldt zijn oorspronkelijke rituele toestand nog en zijn twijfels hebben geen uitwerking. Dit is onderbouwd op de uitspraak van de Profeet ﷺ , toen een man hem vroeg over prikkelingen die hij in zijn buik had tijdens het gebed, (zei hij):

“Verlaat (het gebed) niet voordat je een geluid hoort of een geur ruikt.” [Al-Bukhaari en Muslim]

De Profeet ﷺ verduidelijkte hem dat de stelregel is dat de rituele wassing aanhoudt totdat men zeker is dat er iets is heeft plaatsgevonden dat de reinheid verbreekt. Zolang dat iemand slechts twijfelt (over zijn reinheid) geld de reinheid en is (de reinheid) geldig.

Dus kan hij verder gaan met bidden, rond de Kaaba stappen, Quraan en Mushaf lezen en dergelijke. Dit is de oorspronkelijke regelgeving. Dit behoort, en alle lof is aan Allah, tot de grootmoedigheid en gemak van de islam.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziz Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله
Fataawa Al-Mar-ah 31
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be