Twee vormen van schaamte

1.(Natuurlijke schaamte:) Wat bestaat uit karakter en natuurlijke aanleg en wat niet kan worden verkregen. Schaamte is het gedrag dat Allah aan de dienaar verleend. De Profeet ﷺ zei:

“Verlegenheid brengt niets (anders) dan goedheid.”

Het verbied een persoon om verachtelijke daden te plegen en zedelijk gedrag ⁠te vertonen.

2.(schaamte voor Allah:) Wat verkrijgbaar is door middel van het kennen van Allah en het kennen van Zijn Grootheid evenals Zijn Nabijheid bij Zijn dienaren, Zijn toezicht op hen, en Zijn kennis over datgene wat de ogen bedriegt en wat verborgen is in het hart. Schaamte voor Allah kan verkregen worden door het getuigen en het overdenken van Zijn zegeningen en (onze) tekortkomingen in het dankbaar zijn tegenover deze zegeningen.

De prijzenswaardige schaamte is het gedrag dat het uitvoeren van de prijzenswaardige daden en het verlaten van de slechte daden aanmoedigt. Betreffende de uitspraak:

” Als je, je niet schaamt doe dan wat je wilt.”

Een betekenis ervan is dat het niet beveelt om te doen wat je ook maar wilt, maar het brengt een betekenis van schuld en verbod over. Een manier van interpretatie is dat het een waarschuwing/bedreiging overbrengt.

De tweede manier om het te interpreteren is dat het een manier is van het overbrengen van informatie. De zaak die een persoon tegenhoudt om slechte daden uit te voeren is schaamte.

An-Nawawi zei:

“De geleerden zeiden dat de essentie van schaamte het karakter is die het opgeven van verachtelijke daden aanmoedigt en die beschermt tegen de nalatigheid van de rechten van de mensen die rechten bezitten boven anderen.”

Abu Al Qaasim Al Junayd zei :

“Schaamte is het herkennen van Allah Zijn gunsten en zegeningen en het herkennen van de eigen nalatigheid in het licht van beiden. Als de schaamte verloren is wordt elke vorm van kwaadheid verricht. “

Er zijn 5 tekenen van ellende:

1. Hardvochtigheid in de harten.

2. De boze oog.

3. Het gebrek aan schaamte.

4. Het zoeken naar wereldse genietingen.

5. Lang leven.

Een voorbeeld van schaamte is Asmaa bint Abu Bakr in de hadith waarin zij de dadelstenen droeg en er aan haar werd aangeboden om achterop bij de Profeet ﷺ te rijden maar zij te verlegen was (om dit te doen).

Umm Abdillah al-Waadi’iyyah Bint Shaykh Muqbil Ibn Haadi
Nasihati li-Nisaa
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be