Hadith: Beloond voor het voeden van je vrouw

Sa’d Ibn Abie Waqqaas levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“Je zal nooit iets uitgeven waarmee je het aangezicht van Allah wenst, zonder dat je er voor beloond zult worden zelfs voor (het eten) dat je in de mond van jouw vrouw steekt.”

Sahieh Al-Bukhaarie 56