Hadith: Allah aanvaardt het berouw van de dienaar zolang…

De Profeet ﷺ zei:

“Voorwaar, Allah De Verhevene aanvaardt het berouw van de dienaar zolang zijn doodsgerochel niet te horen is.”

Sahieh Al-Jaami’ 1903