Hadith: Allah aanvaardt het berouw van de dienaar zolang…