Hadith: Bestraffing voor het gebruiken van bedwelmende middelen

De Profeet ﷺ zei:

“Elke bedwelmende middel is verboden. Allah heeft degene die bedwelmende dranken drinkt beloofd dat Hij hem zal te drinken geven van de modder van Khabaal.”  Ze zeiden: “O Boodschapper van Allah, wat is de modder van Khabaal?” Hij antwoordde: “De zweet van de mensen van de Hel.” Of hij zei: “De pus van de mensen van de Hel.”

An-Nasaa’i 5709