Wanneer is water rein of onrein?

Vraag:

Als het water van smaak, kleur of geur verandert door het vermengen met zuivere substanties zoals verf of dergelijke, wat is het oordeel dan over het gebruiken van dit water?

Antwoord:

Volgens overeenstemming van de geleerden vergaat de reinigende kwaliteit van water als onzuiverheden de eigenschappen van water veranderen. Maar als deze eigenschappen veranderen vanwege zuivere bestanddelen zoals verf, stof, bladeren of dergelijke zaken dat in het water vallen, wordt het water niet onrein en behoudt het de reinigende eigenschappen. Het behoudt de staat van reinheid en het kan gebruikt worden voor reiniging zolang het als water geïdentificeerd kan worden. Allah zegt:

“En als jullie geen water vinden verricht Tayammum.” [Surah An-Nisaa 4:43]

En:

“En wij zonden zuiver water uit de hemel.” [Soerah Al-Furqaan 25:48]

En de uitspraak van de Profeet ﷺ:

“Water is rein, niets kan het onrein maken.” [Tirmidhie, Aboe Dawoed en anderen]

Als het vermengd is met iets dat de naam veranderd naar melk, soep, verf of dergelijke ontdoet het oordeel van water zich hiervan. Het is niet toegestaan om dit voor reiniging te gebruiken omdat het niet valt onder het reine water dat we vermeld hebben in de bewijzen (hierboven) en andere bewijzen. Zo hebben de mensen van kennis dit vermeld.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz
Fatawa Ibn Baz Deel 29 pg.8
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be