Is het verplicht om Ghusl te verrichten op vrijdag?

Vraag:

Is Ghusl (grote wassing) op vrijdag verplicht of aanbevolen? Kan men deze ook door de Wudu vervangen, omdat het bijvoorbeeld in de winter tot moeilijkheden kan leiden omdat het zeer koud is?

Antwoord:

Vrijdag is de beste dag van de week, op deze dag verzamelen de moslims zich voor het vrijdaggebed en beluisteren ze (aandachtig) de Khutbah (vrijdagpreek). Het is voor degene die naar het vrijdaggebed komt aanbevolen om Ghusl te verrichten om daardoor schoon te zijn en om elke slechte geur van het lichaam te verwijderen, en om parfum te gebruiken.

Als iemand slechts Wudu verricht volstaat dit vanwege dat er van de Profeet ﷺ werd overgeleverd dat hij zei:

”Het is goed als iemand wudu verricht op vrijdag, maar als iemand Ghusl verricht is dat beter.” [Ahmad, Aboe Dawoed e.a.]

Het permanente comité voor Islamitische onderzoek en Fatawa.
Fataawa al-Lajna ad-Daima; Fatwa Nr. 14151
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be