Gehoorzaamheid aan de regeringsleiders

De leiders hebben een geweldige positie in de islam omdat het niet mogelijk is om het welzijn van de mens tot orde te brengen behalve door degene in leiding. En de condities van de mensen zullen niet op orde zijn behalve met de jamaa’ah (gemeenschap). En de conditie van de jamaa’ah zal niet op orde zijn behalve door een leider. En de conditie van de leider zal niet op orde zijn behalve door te luisteren en gehoorzamen in alles wat geen ongehoorzaamheid is aan Allah. Daarom zei de Profeet ﷺ:

“En luister en gehoorzaam zelfs als een slaaf de leiding over jullie krijgt.”

Subhanallah broeders “zelfs als een slaaf de leiding over jullie krijg”, waarom zei de Profeet “zelfs als een slaaf de leiding over jullie krijgt”? Met andere woorden: hij (de slaaf) is eigendom. Omdat de mensen van nature niet willen dat er een slaaf de leiding over hen krijgt, iemand dat eigendom is. Het is alsof de Profeet ﷺ zegt: zelfs als iemand waarover jullie niet tevreden zijn de leiding krijgt over jullie. Zolang hij de leiding heeft geef je gehoor en gehoorzaam je in alles wat geen gehoorzaamheid is aan Allah. En de Profeet ﷺ heeft deze zaak zeer zorgvuldig beoordeeld. De Profeet ﷺ zei:

“Het is aan de moslim om te luisteren en gehoorzamen in datgene waar hij van houdt en haat zolang dat hij niet wordt bevolen met ongehoorzaamheid (aan Allah).”

Als hij met ongehoorzaamheid (aan Allah) wordt bevolen geeft men geen gehoor en luister men niet. Dit is de middenweg waarmee de Profeet ﷺ kwam. We luisteren en gehoorzamen degene in leiding in datgene waarvan we houden en haten behalve als hij ons beveelt met ongehoorzaamheid (aan Allah). Als hij ons beveelt met ongehoorzaamheid (aan Allah) is er geen gehoorzaamheid in ongehoorzaamheid (aan Allah). Daarom zei de Profeet ﷺ:

“Het is aan jou om gehoor te geven en te gehoorzamen in moeilijkheden, in gemak, waarvan je houdt, wat je haat zelfs als iemand voorrang krijgt op jou.”

Met andere woorden: het is aan jou om te luisteren en gehoorzamen wanneer de staat in gemak is. Het is aan jou om te luisteren en te gehoorzamen als de staat in moeilijkheden is.

“In datgene waarvan je houdt en war je haat zelfs als iemand anders voorrang krijgt op jou.”

Zelfs als je ziet dat iemand voorrang krijgt in iets wat jij verdient is het aan jou om te luisteren en gehoorzamen. De Profeet ﷺ zei:

“Er zullen onder jullie leiders zijn die mijn Sunnah niet volgen en niet zullen leiden met mijn leiding. Sommigen zullen de harten van duivels hebben in een menselijke lichaam.”

Wie is degene die deze beschrijving gaf? De Profeet ﷺ! Overgeleverd door Muslim en het komt vanuit verschillende wegen die elkaar versterken. Er is geen discussie over de authenticiteit. De Profeet ﷺ beschrijft dit, hij zegt “er zullen onder jullie leiders zijn die niet zullen leiden met mijn leiding en mijn Sunnah niet volgen.” Ok dit is hun toestand. Wat is de toestand van hun adviseurs? Hij zei “Sommigen zullen de harten van duivels hebben in een menselijk lichaam.” Hun beeld zal het beeld van een man zijn maar het hart is het hart van de shaytan (duivel). En we zoeken toevlucht bij Allah tegen deze toestand. Hudhayfah zei tegen de Profeet ﷺ:

“Wat beveelt u mij te doen, o Boodschapper van Allah, als ik dit meemaak?”

Hij ﷺ zei:

“Je moet luisteren en gehoorzamen zelfs als hij op jouw rug slaat en jouw bezittingen neemt, luister en gehoorzaam.”

Hier is iets erg belangrijk broeders, de uitspraak van de Profeet ﷺ “zelfs als hij op jouw rug slaat en jouw bezittingen neemt.”  Wat hiermee wordt bedoeld is dat zelfs als jij overtuigd bent van zijn onderdrukking maar hij een moslim is maar hij jou onderdrukt, dan is er geen twijfel. Jij bent overtuigd (van zijn onrechtvaardigheid), desondanks luister en gehoorzaam. Dit is wat de Profeet ﷺ zei. Subhanallah, het is alsof de Profeet ﷺ met de huidige toestand van de mensen omgaat. Een man stond op, zoals overgeleverd in Sahieh Muslim, en zei:

“O Boodschapper van Allah. Wat zeg je over dat de leider ons vraagt om hun rechten maar zij ons weerhouden van onze rechten?”

Ze willen dat wij luisteren en gehoorzamen maar geven ons onze rechten niet? De Profeet ﷺ keerde zich weg en antwoordde niet. Dus stond de man op en vroeg voor een tweede keer en de Profeet ﷺ keerde zich weg en antwoordde niet. Dus stond de man op en vroeg door de derde keer. De geleerden zeiden dat de Profeet ﷺ zich weg keerde om de aandacht van de mensen te trekken. Wat is deze zaak vat ervoor zorgde dat de Profeet ﷺ weg keerde? Bij de derde keer werd de aandacht van de mensen getrokken en zei de Profeet ﷺ:

“Luister en gehoorzaam.”

Vervolgens kwam hij met een stelregel o broeders, en ik zeg dat het een gouden stelregel voor het leven is.

“Zij zijn enkel verantwoordelijk voor datgene dat hen werd opgelegd en jullie voor wat jullie werd opgelegd.”

O broeders, wat is de reden voor de problemen van de mensen? Dat mensen zich bezighouden met datgene wat hen niet aangaat! Een van de redenen van ellende is dat de mensen zich bezighouden met datgene wat hen niet aangaat. Hij wilt zichzelf tot dezelfde positie van de geleerden aanstellen. Hij wilt zichzelf in de positie van de leider aanstellen. Hij wilt zichzelf tot dezelfde positie als de rijken aanstellen. Hij wilt alles in alles zijn. En dit schaadt de mensen. Maar de Profeet ﷺ gaf ons de stelregel:

“Zij zijn enkel verantwoordelijk voor datgene dat hen werd opgelegd.”

En zij zullen hierover ondervraagd worden (door Allah).

“En jullie voor datgene wat jullie is opgelegd.”

En jullie zullen hierover ondervraagt worden. Dus jij, o intelligente persoon, hou je bezig met datgene waarover jij ondervraagt zult worden. Wees bezig met datgene wat jou aangaat. En hou jezelf niet bezig met datgene waarvoor je niet afgerekend wordt.

Shaykh Sulaymaan Ibn Saliemullah Ar-Ruhaylie
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Bekijk video: