Wat is het verschil tussen een Profeet en een Boodschapper?

Vraag:

Wat is het verschil tussen een Profeet (Nabi) en een Boodschapper(Rasoel)?

Antwoord:

Een Nabi (profeet) is iemand waaraan Allah een wet openbaarde en niet bevolen werd om deze over te brengen aan de mensen.

Een Rasoel (boodschapper) is iemand waaraan Allah een wet openbaarde en hen stuurde naar de mens om datgene wat aan hem geopenbaard werd van wetgevingen en voorschriften over te brengen.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr.14465
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be