Hadith: De islam is gebouwd op 5 pilaren

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“De islam is gebouwd op vijf (pilaren): 1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Muhammad de Boodschapper is van Allah. 2. Het verrichten van het gebed. 3. Het betalen van de Zakaat. 4. De bedevaart (Al-Hajj). 5. Het vasten van de Ramadaan.”

Sahieh Al-Bukhaarie 8