Verbreekt de vrouw het gebed van een andere vrouw als ze voor haar voorbij loopt?

Vraag:

De vrouw die de pubertijd heeft bereikt doet het gebed teniet door voor iemand die aan het bidden is te lopen, maakt zij dus het gebed van een vrouw ook teniet?

Antwoord:

Ja, de vrouw doet het gebed van een andere vrouw teniet (als ze voor haar voorbij loopt), met de voorwaarde dat vermeld werd in enkele vastgestelde overleveringen: dat zij de pubertijd heeft bereikt.

En er is geen verschil tussen de mannen en de vrouwen in de islamitische voorgeschreven wetgevingen behalve datgene wat in een tekst voorkwam die de vrouwen uitzondert van de mannen en hierover is er geen (dergelijke) tekst. De tekst is echter algemeen, de vrouw (die de pubertijd heeft bereikt), de ezel en de zwarte hond doen het gebed van een van jullie teniet als hij voor hem voorbij lopen als er voor hem niet zoiets is zoals een achterzijde van de zadel van een kameel (een Sutrah) [1]. Dus is er geen verschil in de regelgeving.

____________________

[1]: Sahieh Ibn Maajah Nr.786
____________________

Shaykh Muhammad Naasirud-Dien Al-Albaani رحمه الله
Silsilat Al-Huda Wa Al-Nur Nr.93
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be