Hadith: Beloning voor het 10 keer reciteren van Soerah Al-Ikhlaas