Vrees Allah en weet dat de tien gezegende dagen naderen, de tien dagen van Dhul Hijjah waarover de Profeet ﷺ zei, zoals overgeleverd in een authentieke overlevering:

“Er zijn geen dagen waarin vrome daden beter en geliefder zijn bij Allah dan deze tien dagen.”

Ze zeiden: “O Boodschapper van Allah, zelfs Jihad omwille van Allah niet?”

Hij ﷺ zei:

“Zelfs Jihad omwille van Allah niet, behalve voor iemand die erop uitgaat met zijn leven en rijkdom en met niets van beiden terugkeert.” [Sahieh Al-Bukhaari 969]

Het zijn dus gezegende dagen. De Takbier is hierin vanaf het begin tot het einde voorgeschreven. Het is voorgeschreven om hierin te vasten, behalve de dag van ‘Arafah voor degene die Hajj verricht, dan vast hij het (de dag van ‘Arafah) niet.

Maar wat degenen betreft die de Hajj niet verrichten, zij vasten alle negen dagen van Dhul-Hijjah.

Maar wat de dag van ‘Aid betreft, dit is de geweldigste dag van de Hajj en het is niet toegestaan om op die dag te vasten, het is verboden om die dag te vasten.

Dus degene die de Hajj niet verricht vast de eerste negen dagen van de maand en degene die de Hajj verricht vast de eerste acht dagen van de maand hierin zit een geweldige deugd en een geweldige beloning.

Men moet het uitgeven van liefdadigheid en het verrichten van vrijwillige gebeden vermeerderen want het zijn gezegende dagen, de daden hierin zijn beter dan Jihad omwille van Allah zoals jullie hebben gehoord in de Hadieth.

Benut deze dagen dus optimaal. Moge Allah mij en jullie succes schenken in al het goede dat Allah vergemakkelijkt voor ons in deze dagen.

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan حفظه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: