Hadith: Degene die de zieke bezoekt

De Profeet ﷺ zei:

“Degene die de zieke bezoekt blijft verblijven in de fruittuin van het paradijs totdat hij terugkeert.”

Sahieh Muslim 2568