Hoe kan het dat Engelen magie onderwezen terwijl het ongeloof is?

Het kan zijn dat iemand vraagt: Hoe kan het zijn dat de Engelen magie onderwezen terwijl het onderwijzen van magie een vorm van ongeloof is?

Dan zeggen wij: Dit was een beproeving  van Allah en een test voor de mensen om te zien wie zou gaan geloven en wie ongelovig zou zijn. Allah zond deze twee engelen om de mensen magie te onderwijzen om hen te testen en zien wie zou geloven en wie niet. Ze hebben het aan niemand onderwezen  “totdat zij hadden gezegd: “We zijn slechts een beproeving wees dus niet ongelovig.”” [Soerah Al-Baqarah 2:102]

Zij zouden de student dus adviseren om het leren van magie na te laten en zij verduidelijkten dat het ongeloof is. Zij onderwezen de mensen niet gewoon terwijl ze zwegen (over het ongeloof van magie) maar adviseerden hen dat het ongeloof is. Dus als iemand naar voren kwam door zijn eigen wil was hij ongelovig.

Allah liet de twee engelen magie onderwijzen als een test voor de mensen, niet omdat er geen probleem is met magie of dat het toegestaan is. Het was slechts om duidelijk te maken wie ongelovig zou zijn en wie zou geloven en wie het advies zou accepteren.

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan حفظه الله
Duroes Fie Sharh Nawaaqid Al-Islaam pg145
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be