Is het zoeken van hulp bij de afwezigen kufr akbar?

Vraag:

Is het zoeken van hulp bij de afwezige 1 of de dode Kufr Akbar (groot ongeloof)?

Antwoord:

Ja, het zoeken van hulp bij de doden of de afwezigen is Kufr Akbar welke iemand die dit doet uit de islam laat treden, vanwege de uitspraak van Allah:

“En wie naast Allah een andere god aanroept waarvoor hij geen bewijs heeft, zijn afrekening is slechts bij zijn Heer. Waarlijk, de ongelovigen zullen nooit succesvol zijn.” [Soerah Al-Muminoen 23:117]

En de Uitspraak van Allah:

“Dat is Allah, jullie Heer, aan Hem behoort het Koningschap toe. En degenen die jullie naast Hem aanroepen hebben geen macht over een Qitmier². Als jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie smeekbede niet. En als zij (deze wel) hadden gehoord, dan hadden zij jullie geen gehoor gegeven. En op de Dag der Opstanding zullen zij verwerpen dat jullie hen als deelgenoten namen. En niemand kan jou (O Muhammad) berichten zoals de Alwetende (over alles).” [Soerah Faatir 35:13-14]

__________
Voetnoten:

1: Met afwezige wordt hier iemand bedoelt die ver weg is en niet in staat is om jou te horen of te helpen. Als je iemand om hulp wilt vragen mag dat als dit voldoet aan de volgende drie voorwaarden: 1. Hij moet levend zijn 2. Hij moet aanwezig zijn. 3. Hij moet in staat zijn.

Als iemand dus dood is, of iemand ver weg of niet aanwezig is en je gelooft dat hij jou kan horen en beantwoorden, of als hij wel levend en aanwezig is maar je hem iets vraagt waar een normale persoon niet toe in staat is, dan valt dat onder Shirk en Kufr akbar.

2: Qitmier: Een dun vliesje dat op de dadelpit zit.
________

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De tweede vraag van Fatwa Nr. 9272
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be