Hadith: Berouw tonen voordat de zon uit het westen opkomt

De Profeet ﷺ zei:

“Degene die berouw toont voordat de zon uit het westen opkomt, Allah zal zijn berouw aanvaarden.”

Sahieh Muslim 2703