Je zult wederopstaan in de toestand waarin je bent gestorven!

De gelovige die zondigt en hoopt op vergeving is zoals degene die gif drinkt en hoopt voor het tegengif nadat hij het gif heeft gedronken. Je zal geen weldenkende persoon vinden die wat gif neemt, het drink en het inslikt en nadat hij het inslikt zegt: “Hier is het tegengif, ik ga het drinken.” Want hij zou kunnen sterven voordat het tegengif effect heeft.

En jij, o dienaar van Allah, weet niet wanneer jij zult sterven. Jij zou kunnen sterven terwijl jij zondigt. En de mensen zullen wederopstaan op de dag des Oordeels volgens datgene waarop hij is gestorven.

Wie sterft terwijl hij de Talbiyyah (het geroep van de pelgrims op Hajj) reciteert zal in leven worden gewekt terwijl hij de Talbiyah reciteert. Wie biddend sterft zal biddend weer tot leven worden gewekt. Wie sterft terwijl hij da’wan verricht zal weer tot leven komen terwijl hij da’wah geeft.

Wie sterft terwijl hij ontucht pleegt – en wij zoeken onze toevlucht bij Allah- zal in deze slechte toestand tot leven worden gewekt. Wie liegend sterft zal in deze slechte toestand tot leven worden gewekt. Wie roddelend sterft zal in deze slechte toestand worden gewekt. Wie dronken sterft zal in deze slechte toestand tot leven worden gewekt.

Dus de dienaar weet het niet, hij kan sterven terwijl hij zondigt. Daarom is het overgeleverd dat een van de voorgangers tegen zijn studenten zei terwijl hij hen vermaande:

“Wie mij kan garanderen dat hij morgen zal leven, ik geef hem toestemming om te zondigen.”

Met andere woorden degene vanonder jullie die zal opstaan en zeggen “ik zal leven om morgen te zien,” dan geef ik hem de toestemming om iedere zonde te verrichten. Wie is er in staat om dit te garanderen?

Bij Allah iemand zal sterk en gezond zijn en zal ineens dood neervallen. Hoeveel gezonde mensen zijn gestorven zonder enige ziekte?! En hoeveel zieke mensen hebben voor een lange periode geleefd?!  Sommige mensen worden ziek en anderen bezoeken hem terwijl ze geloven dat deze persoon zal sterven en zij over hem zullen bidden. Maar zij sterven voor hem en hij (de zieke persoon) is degene die medeleven betuigt over hun dood. En de dood is voldoende als een vermaning.

Shaykh Sulaymaan Ar-Ruhaylie حفظه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: