Hadith: schapen beste voorziening voor de moslim…

Aboe Sa’ied Al-Khudri levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“Er zal spoedig een tijd komen waarin de beste bezitting voor een moslim schapen zullen zijn die hij meeneemt naar de top van de bergen en de plaatsen van regen om hiermee met zijn religie te vluchten van de Fitan (beproevingen).”

Sahieh Al-Bukhaarie 19