Hadith: Beloning voor het geduldig zijn met blindheid

Anas Ibn Maalik zei:

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah ﷺ zeggen: “Voorwaar, Allah zei: “Als Ik Mijn dienaar beproef in zijn twee geliefde (ogen) en hij geduldig blijft, zal Ik deze voor hem vergoeden met het Paradijs.””

Sahieh Al-Bukhaari 5653