Vraag:

Wat is het oordeel over het bidden achter iemand die zegt dat Allah in de hemel en op de aarde is,  uit vrees om Allah te beperken tot een plaats?

Antwoord:

Het behoort tot de ‘Aqiedah van Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah dat Allah verheven is boven de gehele schepping. En dat Hij Verheven is boven Zijn Troon op een manier die bij Zijn Majesteit past. En datgene wat hierop wijst is Zijn Uitspraak:

“De Meest Barmhartige heeft Zich verheven boven Zijn Troon.” [Soerah TaaHaa 20:5]

En Zijn Uitspraak:

“En Hij is de Verhevene, de Meest Grandioze.” [Soerah Al-Baqarah 2:255]

En Zijn Uitspraak:

“En Hij is de Overweldiger boven Zijn dienaren.” [Soerah Al-An’aam 6:18]

En Zijn Uitspraak over Profeet ‘Isaa:

“Allah heeft hem echter tot Zich verheven.” [Soerah An-Nisaa 4:158]

En Hij is de enige ware god in de hemel en op aarde, zoals Hij zei:

“En Hij is degene Die (de Enige ware) God in de hemel os en (Die de Enige ware) God op aarde is.” [Soerah Az-Zukhruf 43:84]

En Hij is met Zijn Kennis met Zijn schepping, zoals Hij zei:

“En Hij is met jullie (met Zijn Kennis), waar jullie je ook bevinden.” [Soerah Al-Hadied 57:4]

Wie dus gelooft dat Allah met Zijn Wezen op aarde is, is in tegenstrijd met het Boek (De Quraan), de Sunnah en de Ijmaa’ (consensus) en dit behoort tot de Madhhab van Al-Hululiyyah die zeggen dat Allah overal is.

Men verduidelijkt het oordeel hierover aan iemand die dit uit onwetendheid zegt, als hij vasthoudt aan deze mening (nadat de waarheid tot hem is gekomen) of hij dit niet uit onwetendheid zegt, dan is hij een ongelovige en is het gebed achter hem niet geldig.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De eerste vraag van Fatwa Nr.3535 
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be